INTERIM

Tijdelijke ondersteuning op maat voor het bedrijfsleven.

 • Ondersteuning op de financiële afdeling omdat een van de medewerkers vertrekt en er nog geen opvolger is gevonden.
 • Ondersteuning op de financiële afdeling omdat een vaste medewerker tijdelijk afwezig is door ziekte of zwangerschap. 
 • Extra ondersteuning op de financiële afdeling voor drukke piek periodes/jaarafsluiting.

Tijdelijke ondersteuning op maat voor accountants en administratiekantoren.

 • Allround ondersteuning in de samenstelpraktijk.
 • Ondersteuning in de aangiftepraktijk.

Bekijk ook Mijn LinkedIn profielADMINISTRATIE

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die Smeulders Financials van u nodig heeft om uw boekhouding en aangiften te kunnen verzorgen.
Niet alle gegevens zijn per definitie van toepassing op uw situatie.

ADMINISTRATIE
 • Inkoopfacturen op chronologische volgorde
 • Verkoopfacturen op nummer
 • Contant betaalde bonnen op chronologische volgorde
 • Zakelijk gereden kilometers met de privéauto
 • Administratie van zakelijke uren t.b.v. urencriterium
 • Aanslagen, aangiften en correspondentie belastingdienst
 • Bankkoppeling of MT940/CAMT.053 bestand om in te lezen
Algemene bedrijfsgegevens
 • Kopie paspoort, ID bewijs of rijbewijs
 • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel
 • Kopie firmacontract
 • Kopie oude jaarstukken
 • Kopie aangiften inkomstenbelasting
 • Kopie oude aangiften omzetbelasting
 • Ondertekende opdrachtbevestiging
 • Uw contactgegevens
Relevante stukken
 • Kopie huur/verhuurovereenkomst
 • Kopie kredietovereenkomst bank
 • Kopie andere leningovereenkomsten
 • Kopie leaseovereenkomsten incl. amortisatieschema’s
 • Overzicht verzekeringen (zakelijk en privé)
 • Pensioenovereenkomst
 • Controle rapporten belastingdienst
 • Fiscale nummers van u en uw partner

Om de werkzaamheden tegen het afgesproken tarief te kunnen blijven verzorgen is het noodzakelijk dat de documenten periodiek ordentelijk
bij Smeulders Financials aangeleverd worden.


INFORMER ONLINE


Smeulders Financials werkt met Informer Online voor het verwerken van de boekhouding. Indien gewenst kunt u zelf in het pakket de verkoopfacturen maken, tevens heeft u ten alle tijde inzicht in uw eigen administratie door middel van een inlog.

Indien uw administratie uit grote aantallen mutaties bestaat kan het verstandig zijn om over te stappen naar Informer ZZP Basis, waarbij u zelfstandig de administratie verwerkt en Smeulders Financials uw gegevens periodiek controleert en indien nodig aanpast. Dit gebeurt altijd in overleg.

Meer informatie op www.informer.nl