ADMINISTRATIE

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die Smeulders Financials van u nodig heeft om uw boekhouding en aangiften te kunnen verzorgen.
Niet alle gegevens zijn per definitie van toepassing op uw situatie.

ADMINISTRATIE
 • Inkoopfacturen op chronologische volgorde
 • Verkoopfacturen op nummer
 • Contant betaalde bonnen op chronologische volgorde
 • Zakelijk gereden kilometers met de privĂ©auto
 • Administratie van zakelijke uren t.b.v. urencriterium
 • Aanslagen, aangiften en correspondentie belastingdienst
 • Bankkoppeling of MT940/CAMT.053 bestand om in te lezen
Algemene bedrijfsgegevens
 • Kopie paspoort, ID bewijs of rijbewijs
 • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel
 • Kopie firmacontract
 • Kopie oude jaarstukken
 • Kopie aangiften inkomstenbelasting
 • Kopie oude aangiften omzetbelasting
 • Ondertekende opdrachtbevestiging
 • Uw contactgegevens
Relevante stukken
 • Kopie huur/verhuurovereenkomst
 • Kopie kredietovereenkomst bank
 • Kopie andere leningovereenkomsten
 • Kopie leaseovereenkomsten incl. amortisatieschema’s
 • Overzicht verzekeringen (zakelijk en privĂ©)
 • Pensioenovereenkomst
 • Controle rapporten belastingdienst
 • Fiscale nummers van u en uw partner

Om de werkzaamheden tegen het afgesproken tarief te kunnen blijven verzorgen is het noodzakelijk dat de documenten periodiek ordentelijk
bij Smeulders Financials aangeleverd worden.